DV PRIEKŠNIEKA G.SPODRA APSVEIKUMS

Ziemassvētki sabraukuši                                                  
Rakstītām kamanām;
Zirņi, pupas, rācenīši
Ziemassvētku kamanās.
             (Tautas dziesma)
Prieka pilnus Ziemassvētkus un laimīgu 2019. gadu novēlu visiem Daugavas Vanagiem, Vanadzēm un Vanadzēniem. Lai nākošais gads būtu mierīgs, lai mēs visi varētu stiprināt savu patriotismu Latvijas valstij un karogam, un lai mēs esam aktīvi darbos, ar kuriem mēs nodrošinam brīvu, neatkarīgu Latviju.
Gunārs Spodris                                                                        
Daugavas Vanagu priekšnieks