DVL VALDES SĒDE

Kārtējā ik mēneša Daugavas Vanagi Latvijā valdes sēde notiks 2. martā Slokas ielā. Darba kārtībā Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieka Andreja Mežmaļa ziņojumi, nozaru vadītāju informācija un dažādi jautājumi.

Papildus informācijai – 23. martā notiks DV Latvijā delegātu sapulce, Zemes valdes  un DV CV Prezidija sēde.