OTRĀ PASAULES KARA BEIGAS PIEMINOT

Man saulīte norietēja

Tēvu zemi sargājot.

Otrā pasaules kara beigas pieminot, 2019. gada 8. maijā Lestenē atkal pulcējās vairāki simti ļaužu. Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis piedalījās svinīgajā piemiņas brīdī Lestenes brāļu kapos. Klātesošos uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, svētbrīdi noturēja Lestenes draudzes mācītājs Jānis Saulīte. Uz kritušo kapu kopiņām nogūla ziedi.  Svinīgs brīdis bija Lestenes baznīcā. Daudzi klātesošie apmeklēja arī piemiņas ekspozīcijas istabu, kurā ir izstādīti materiāli par Otrā pasaules kara notikumiem. Mūžīga ir kritušo piemiņa. Tās dziļākais vēstījums ir – lai nekad vairs neatkārtotos karš.