Priecīgus Jāņus, jauku līgošanu Daugavas Vanagiem Latvijā!

Dieviņš gāja pa celiņu

Pašā Jāņu vakarā.

Balti svārki mugurā,

Zelta niedra rociņā.

 

Ejam, puiši, ejam, meitas,

Uz Daugavu palīgot,

Izviļam zelta galdu

Sudrabiņa krāģišiem.

Tur sēdēja saules meita,

Zelta kroni rakstīdama.

(Tautas dziesmas )