DVL PRIEKŠNIEKA ANDREJA MEŽMAĻA APSVEIKUMS

Sveicināti DVL biedri!
Sveicu visus DVL biedrus mūsu brīvības cīnītāju un varoņu dienā, Latviešu leģiona dienā!
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andrejs Mežmalis, DVL valdes priekšsēdis

Latvijas brīvības cīnītāji un pretestības kustība okupāciju varām – Latvijas Centrālā Padome (LCP), 188 dalībnieki 1944.g. 16.martā Rīgā, riskējot ar savām dzīvībām, Latvijas nācijas vārdā bija parakstījuši LCP Memorandu un 17. martā iesniedza to Latviešu leğiona ğenerālinspektoram, ğenerālleitnantam Rūdolfam Bangerskim: “….Latvijas varmācīgā pievienošana Padomju Savienībai izdarīta rupji pārkāpjot Latvijas Republikas satversmi un laužot Latvijas – Padomju Savienības savstarpējos līgumus, Tautu Savienības paktu un veselu virkni starptautisku līgumu. Latvijas pievienošana Padomju Savienībai nav arī atzīta starptautisko tiesību nozīmē…..Pēc mūsu izpratnes otrā pasaules kaŗa tagadējā norisē ir pienācis brīdis, kad apdraudēta mūsu tautas dzīvība, pati tautas esamība – pienācis liktenīgais brīdis: būt vai nebūt….Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem neviens mums nevar apstrīdēt tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu nācija un tās esamība. Pamatojoties uz šīm atziņām, mēs, deklarējam Latvijas tautas gribu un gatavību aizstāvēt visiem mums iespējamiem spēkiem un līdzekļiem Latvijas valsts robežas pret uzbrūkošo ienaidnieku. Latvijas galvas pilsētā Rīgā, 1944.g. 17.martā.”*

Memoranda 188 parakstītāju vidū bija: ģenerālis Mārtiņš Peniķis, Latvijas armijas komandieris; prof. Konstantīns Čakste (Valsts prezidenta Čakstes dēls); Augustīns Pētersons, pareizticīgo baznīcas metropolīts; Teodors Grīnbergs, ev. lut. baznīcas arhibīskaps; Jāzeps Rancāns, katoļu baznīcas bīskaps; Pauls Kalniņš, IV Saeimas priekšsēdētājs (de facto Latvijas Valsts prezidents 1940. – 1945. g.)
*Atsauce: “Ar parakstu psr Latviju”, Rīga, Latvijas Kara Muzejs, 2014.g.