DAUGAVAS VANAGU ORGANIZĀCIJAS 75. DZIMŠANAS DIENAI

Daugavas Vanagu organizācija ir dibināta pēc Otrā pasaules kara noslēguma latviešu karagūstekņu nometnē Beļģijā, 1945. gada 28. decembrī. Kā palīdzības un aprūpes organizācija karavīriem un viņu ģimenēm, ar domu par Latviju. Pēc smagajiem kara gadiem neskaitāmas rētas bija tautas dvēselē, tās laiks pamazām dziedēja, bet nekad nesadzija mīlestība Latvijai. Latvijas doma arvien palika sirdīs tiem, kuri cīnījās divu lielvaru izraisītajā karā un kuri ticēja, ka Latvija reiz būs brīva. Pagājuši 75 gadi no dienas Beļģijas karagūstekņu nometnē, gandrīz cilvēka mūžs. Daudzi ir aizsaulē, bet Daugavas Vanagu darbs vēl turpinās. Kāda būs nākotne, to rādīs – laiks. Cik sirdī būs ideāli un mīlestība Latvijai, cik pieminēs karā cietušos nākamās paaudzes. Adventes laiks ir arī gaidīšanas laiks. Laiks, kad domāt par būtisko, ne virspusējo. Būtisko – ideālu un tautas vēstures veidošanā. Daugavas Vanagi sasaucas. Arī pēc 75 gadiem. Un Baltijas jūras krastā plīvo brīvās Latvijas valsts karogs, pūš brīvi vēji un jūras viļņi brīvi stāsta par laikiem, kas pagājuši grūti, bet kas devuši tik ilgoto, tēvzemes – brīvību. Par to sapņoja latviešu karavīri smagajos kara gados. To piedzīvo tagadējā paaudze. Tā ir vērtība, kuru nedrīkst aizmirst nekad. Daugavas Vanagi par to domā – arvien!

Silvija Kaugere,  DVL informācijas nozares vadītāja