Kritušo karavīru piemiņai Lestenes brāļu kapos, pie Brīvības pieminekļa un sirdīs

Šogad 16. martā, lai arī nevar pulcēties, ziedus var nolikt tāpat. Lestenes brāļu kapos, kur dus karavīri, kuri iznesa uz saviem pleciem un savās sirdīs cīņu smagumu, pie Brīvības pieminekļa, kas ir mūsu tautas svētvieta un – sirdīs. Apmeklēt Lestenes brāļu kapus domās un sirdī var ikviens un virtuāli tajos var būt Latvijas simtgadei tapušajā lapā – www.lestenesbralukapi.lv. Tajā ir kritušo karavīru vārdi, kas apkopoti alfabēta secībā, tā ir tautas upuru un kritušo piemiņa, ko nesam sirdī. Ne skaļi, bet klusi un patiesi. Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis šodien noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa mūsu kritušo karavīru svētai piemiņai. Viņa devums Latvijas brīvībai un drošībai ir – nenovērtējami liels. Tagad mēs esam NATO, neskatoties uz svešu varu pretdarbību Latvijas interesēm, kas ir bijusi vienmēr. Mēs esam NATO valsts pateicoties tādiem cilvēkiem kā bijušais aizsardzības ministrs Ģirts Valdis Kristovskis, atvaļināts admirālisAndrejs Mežmalis un mūsu bijušajai prezidentei Vairai Vīķei Freibergai. Mūsu robežas ir arī Eiropas Savienības robežas. Karš nesa postu daudzām tautām, daudzām ģimenēm. Kara laiks un miera laiks. Cik bieži aizdomājamies par to? Par patiesām vērtībām, kuras ir dotas un kuras jāsaglabā. Miers ir jāglabā un jāvērtē, jo miers rada un ceļ, nemiers posta. Dievs dod Latvijai saules mūžu un to Dieva mieru tautām, kas var nākt no dziļas un patiesas ticības un patiesas mīlestības. Karavīri gaidīja brīvu Latviju. Mums viņa ir. Dievs, svētī Latviju!