Biedri

Organizācijā par biedriem ir dažādu paaudžu pārstāvji, no sirmiem vīriem un sievām līdz pat pašiem jaunākajiem – vanadzēniem.  DV Latvijā biedri ir aktīvi sabiedriskajās aktivitātēs, atbalstot piemiņas pasākumus kritušajiem karavīriem Lestenē,  Morē, Krivandā un daudzās citās bijušo cīņu vietās. Daudz tiek darīts kultūras jomā, tiek sniegti koncerti dažādos svinīgos pasākumos visā Latvijā. Skolu jaunatnes patriotiskai izglītošanai tiek rīkoti radošie pasākumi un konkursi. Daugavas Vanagi Latvijā, sanākot uz savām sapulcēm, tās parasti sāk nodziedot Daugavas Vanagu himnu.

Daugavas Vanagu himna izsaka to garu un būtību, kas tiek uzturēts un pastāv joprojām.