Darbības virzieni

DV Latvijā darbības virzieni ir atbilstoši DVL Statūtiem un mērķiem, galvenais DV Latvijā darbā ir latviešu tautas kopības saglabāšana, ticības stiprināšana savai valstij, nacionālās vienotības uzturēšana, palīdzības sniegšana bijušajiem karavīriem, to ģimenēm, patriotisku, valstisku pasākumu atbalstīšana.

Daugavas Vanagi Latvijā atbalsta Latvijas valsts stiprināšanai nozīmīgus notikumus, piedalās atceres pasākumos, veic palīdzības darbu slimo un vientuļo cilvēku aprūpē, piedalās kultūras pasākumos, kā arī tos veido, organizē konkursus un pasākumus skolu jaunatnei, strādā ar jaunatni – Vanadzēniem Latvijā. Daugavas Vanadzes kora “DAUGAVAS VANADZES” sastāvā piedalās daudzos pasākumos, konkursos, kā arī Dziesmu svētkos.