Koris “DAUGAVAS VANADZES”

Koris “DAUGAVAS VANADZES” diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā piedalās daudzos kultūras pasākumos un koncertos visā Latvijā, tas pašlaik darbojas pie VEF kultūras pils, veic aktīvu koncertdarbību Rīgā un dažādās Latvijas pilsētās. Koris piedalās visos nozīmīgākajos piemiņas pasākumos un Latvijas valsts svinīgajos pasākumos, kora dziesmas ir skanējušas gan Gaismas pilī, gan Lestenes baznīcā, gan Latviešu biedrības namā Rīgā un citur.

Senioru sieviešu koris “DAUGAVAS VANADZES” ticis dibināts saistībā ar biedrības Daugavas Vanagi  pārstāvniecību Latvijā 1994. gadā. Koris joprojām uztur ciešu saikni ar dibinātājiem Latvijā un pasaulē. Kopš 2002.gada kora mājvieta ir VEF Kultūras pils.

Korī dzied 35 dalībnieces. Kolektīvs ir piedalījies visos Latvijas senioru koru Dziesmu svētkos. No 2012.gada kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente ir Ārija Zeltiņa , kuras  vadībā kolektīvs 2013. gada XXV Dziesmu un XV Deju svētkos senioru koru grupā ieguva galveno balvu un tiesības iet aiz Līgo karoga.

Koris “DAUGAVAS VANADZES” ļoti radoši un aktīvi koncertē, uzstājoties piemiņas pasākumos, godinot par Latvijas neatkarību kritušos karavīrus un represētos. Kora dalībnieces rod prieku dziesmā un dalās šajā priekā arī ar citiem.Senioru koru skatēs koris “DAUGAVAS VANADZES” ir ieguvis augstākās pakāpes. Kora skanējums gadu gaitā ir pilnveidojies un novērtējums koru skatēs ir audzis no II pakāpes līdz augstākajai pakāpei.

Arī 2018.gadā senioru koru skatē  koris ,,DAUGAVAS VANADZES” saņēma augstākās pakāpes novērtējumu ( > kā 45.00 p.), tas bija pa spēkam 5 senioru koriem no 39, kuri piedalījās koru skatēs martā un aprīlī visos Latvijas novados.

Ir augsti vērtējama koru māksla Latvijā. Gatavojoties Latvijas simtgades svinībām šī gada 18. novembrī, kā arī Dziesmu un deju svētkiem, kuri norisināsies no 1.- 8. jūlijam, 2018.gada pavasarī koru skatēs pavisam piedalījās 136 jauktie kori, 86 sieviešu kori, 25 vīru kori un, kā jau minēts, 39 senioru kori. Kāds varens spēks!

Lai visiem skanīgi un gaiši 2018. gada – Latvijas simtgades – Dziesmu un deju svētki!