Latvijas Daugavas vanadžu darbs

Latvijas Daugavas Vanadžu darbība ilgus gadus ir sekmīgi ritējusi Klāras Mētras vadībā. Ir paveikti neskatāmi darbi, tajā skaitā ik gadu Daugavas Vanadzes Klāras Mētras vadībā rīko skaistus salidojumus, kuri norit dažādās Latvijas pilsētās, Liepājā, Talsos un citur.

Latvijas Vanadzes ir aktīvas gan sabiedriskajos darbos gan dažādos kutūras un piemiņas pasākumos. No 2018.gada janvāra arī par pasaules Daugavas Vanadžu priekšnieci ir ievēta Klāra Mētra.

Sveicam!

Daugavas Vanadžu salidojums 2017.gadā noritēja Talsos.