Nodaļas

Daugavas Vanagiem Latvijā ir 30  nodaļas, kuras darbojas  daudzos Latvijas novados, piedalās kultūras pasākumos, piemiņas pasākumos, veic patriotisko darbu skolās un sniedz palīdzību bijušajiem karavīriem un to ģimenēm.

Piemiņas pasākumā Krivandā pie Baltā krusta no kreisās – Gunārs Spodris, Andrejs Mežmalis, DV Latvijā Latgales nodaļu pārstāvji un vanadzēni.