Jelgavas nodaļas ziņas

Daugavas Vanagi Latvijā Jelgavas nodaļas biedri pie piemiņas akmens Jelgavā, Garozas ielā, piemin 1945. gada februāra deportācijas. Par vēstures notikumiem vairāk kā pirms 70 gadiem plašāk skat. rakstu Latvijas Vēstnesī, saitē: https://www.vestnesis.lv/ta/id/2824

No kreisās tup B. Stone, stāv leģionārs O. Grīnfelds, M. un A. Eferti, J. Kēlers – nodaļas priekšnieks, A. Strods, Ā. Sīle, tup D. Balode – Vanadžu vadītāja, aizmugurē kultūras nams “Rota”, piemiņas akmens uzlikts 80-to gadu vidū.