Rēzeknes nodaļas ziņas

2019. gada 30. martā notika DV Rēzeknes nodaļas atskaites un pārvēlēšanas sapulce, tajā tika ievēlēta jauna valde – priekšsēdis Kaspars Balodis, vietnieks Uldis Skrebinskis. DV Rēzeknes nodaļa sveica goda biedri Margrietu Cīruli dzimšanas dienā.

Ar  DVL Rēzeknes nodaļas biedra Harija Frīdemaņa un biedrības Daugavas Vanagi Latvijā atbalstu Latgales Kultūras centra izdevniecība ir publicējusi Jūlija Augusta Tropa dzejas krājumu “Vactāva pādūs īt” (Vectēva pēdās iet) latgaliešu valodā.