Rēzeknes nodaļas ziņas

2019. gada novembrī DV Latvijā Rēzeknes nodaļas biedri apmeklēja nacionālo partizānu piemiņas vietas – piemiņas krustu 1951. gada 15.oktobrī nošautajiem nacionālajiem partizāniem Jāzepam Ludboržam, Antonam Gailumam, Jānim Romānam un 1949.gada 20. novembrī kritušajiem nacionālajiem partizāniem Antonam Gabrānam un Antonam Gutānam. Piemiņas vietas atrodas Rēzeknes novada Ilzeskalna un Nautrēnu pagastos. Fotografēja Kaspars Balodis, informāciju iesūtīja Malda Kristovska.

2019. gada 30. martā notika DV Rēzeknes nodaļas atskaites un pārvēlēšanas sapulce, tajā tika ievēlēta jauna valde – priekšsēdis Kaspars Balodis, vietnieks Uldis Skrebinskis. DV Rēzeknes nodaļa sveica goda biedri Margrietu Cīruli dzimšanas dienā.

Ar  DVL Rēzeknes nodaļas biedra Harija Frīdemaņa un biedrības Daugavas Vanagi Latvijā atbalstu Latgales Kultūras centra izdevniecība ir publicējusi Jūlija Augusta Tropa dzejas krājumu “Vactāva pādūs īt” (Vectēva pēdās iet) latgaliešu valodā.