Struktūra

Daugavas Vanagi Latvijā laika gaitā veidojušies, apvienojoties vairākām sākotnējām organizācijām, nodaļām un kopām. Pēdējos gadus darbs noritēja Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieka Andra Holma vadībā, pirms viņa Daugavas Vanagi Latvijā  vadītājs bija Juris Vectirāns, bet sākotnēji organizāciju vadīja Jānis Atis Krūmiņš. Laika gaitā, kopš pašiem organizācijas  pirmsākumiem, ir nomainījušies daudzi vadītāji, bet darbības mērķi un virzieni tiek uzturēti un koordinēti sadarbībā ar Daugavas Vanagu Centrālo Valdi  ( DV CV ).  Laba sadarbība Daugavas Vanagi Latvijā veidojusies īpaši pēdējos gados, kad DV CV  vadīja atvaļināts admirālis Andrejs Modris Mežmalis. Ir nostiprinājusies vienota organizācijas struktūra, darbi ik gadu tiek veikti ar lielu rūpību. Organizācijas svinīgajos pasākumos saņemti augsti vērtējumi no Latvijas valsts augstākajām amatpersonām un NBS vadītājiem.