Valde

2018. gada 10. martā Daugavas Vanagi Latvijā  (DVL) pārstāvju sapulcē ievēlēja jauno Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieku Andreju Mežmali, jauno DVL valdi, Revīzijas komisiju un Ētikas komisiju. Jaunajā DVL valdē ir ievēlēti: Andrejs Mežmalis, Asja Ramate, Vizma Sīle, Klāra Mētra, Daina Roķe, Ilmārs Baikovs, Baiba Burtniece, Staņislavs Cakulis, Alfons Eferts, Silvija Lauva, Jānis Ozols, Laima Pauga, Anita Stalidzāne.

Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks Andrejs Mežmalis
Iepriekšējais Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieks bija Andris Holms.
No kreisās – DV Latvijā vadītājs  A. Holms, DV CV priekšnieks A.Mežmalis, Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece, Nacionālo karavīru biedrības priekšnieks E.Skreija 2017. g. maijā Latviešu biedrības namā.