Vanadzēnu kustība

Vanadzēnu kustību aktīvi  ir rosinājis DV priekšnieks Gunārs Spodris. Viņa sastādītā Vanadzēnu audzinātāja rokasgrāmata ietver nodaļas par Latvijas vēsturi,  idejisko pamatu, himnu, nolikumu par Vanadzēniem un to darbības principus.  Skolēni daudzās Latvijas skolās ar Daugavas Vanagu atbalstu papildina zināšanas par Latvijas vēstures notikumiem, kā arī aktīvi līdzdarbojas pasākumos. Vanadzēnu kustību kopā ar Gunāru Spodri tālāk vada DV Latvijā valdes locekle Anita Stalidzāne.