Kontaktinformācija

Biedrība “Daugavas Vanagi Latvijā”

Slokas iela 122, Rīga, LV-1067

Reģ. Nr. 40008059437

Tālr.: 29535001, 67429311

E-pasts: birojsdv_lv@inbox.lv

Ziedojumiem un maksājumiem:

Bankas rekvizīti: AS „SEB Banka”

SWIFT: UNLALV2X

Konts: LV84UNLA0050000290533